• ترمز الکترونیک
  • قابلیت چکشی
  • کنترل سرعت
  • کنترل گشتاور (تُرکمِتر)
  • گیربکس دو سرعته
  • قابلیت کنترل سرعت
  • سرعت گردش آزاد: 0-380 و 0-1300 دور در دقیقه
  • سیستم گردش: راست گرد و چپ گرد
  • سه نظام خودکار 10 میلیمتری