ایران پتک یک شرکت خوش نام ایرانی در زمینه تولید ابزار آلات دستی است.  کیفیت محصولات این شرکت در نتیجه‌ی کنترل و سنجش مستمر کیفی محصولات حاصل شده و دریافت استاندارد ملی ایران درکنار استاندارهای کشورهای آمریکا، آلمان و انگلیس تایید کننده‌ی آن است. درکنار کیفیت تولید، امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ایران پتک مورد تایید استانداردهای  OHSAS 18001, ISO 14001, HSE, ISO 9001 هم قرار دارد.