شیوه های پرداخت

در حال حاضر پرداخت در ابزارت به صورت آنلاین و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی می باشد.